از آنجا که توجه به فضای سرویس‏ های بهداشتی تنها به معنی استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن و امروزی نیست، توجه به بهداشت، سلامت و ارگونومی در این فضاها نیز اهمیت به سزایی دارد که چینی کرد، همواره به آن توجه دارد.

در همین راستا چینی کُـرد، علاوه بر تولید توالت‏ های ایرانی معمولی با آبریزهای باز (ریم باز)، سبک جدیدی از توالت های ایرانی را با طراحی نوین و مطابق با آخرین استانداردهای بهداشتی دنیا در مدل هایی با مشخصه طبی (پایه شیب دار ) و آبریز بسته (ریم بسته) تولید می‌کند.

 
 
 

توالت زمینی تولیپ کرد

توالت زمینی تولیپ کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۱۰۰۲۰۰تومان

قیمت خرید شما

۹۵۲۰۰ تومان

عمق

تخت / نیم گود

نوع ریم

باز / بسته

نوع پایه

طبی / معمولی

   tulip

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لیلیوم کرد

توالت زمینی لیلیوم کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۷۸۴۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۴۵۰۰ تومان

عمق

تخت
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   lilium

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لی لی کرد

توالت زمینی لی لی کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۸۲۲۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۸۰۰۰ تومان

عمق

تخت / گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   lili

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لاندیس کرد

توالت زمینی لاندیس کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۹۹۱۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۹۴۱۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز/ بسته

نوع پایه

طبی

   landis

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ژاسمین کرد

توالت زمینی ژاسمین کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۸۲۲۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۸۰۰۰ تومان

عمق

تخت /گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   jasmin

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی گلبرگ کرد

توالت زمینی گلبرگ کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۷۵۸۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۲۰۰۰ تومان

عمق

نیم گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   golbarg

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی اریکا کرد

توالت زمینی اریکا کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۹۹۷۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۹۴۷۰۰ تومان

عمق

تخت /نیم گود
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   erica

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ورونیکا کرد

توالت زمینی ورونیکا کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۷۲۹۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۶۹۲۰۰ تومان

عمق

تخت / گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   lili

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی کاملیا کرد

توالت زمینی کاملیا کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۷۵۵۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۱۷۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   camelia

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ویولا کرد

توالت زمینی ویولا کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۷۵۵۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۱۷۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   viola

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی رگال کرد

توالت زمینی رگال کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۷۸۴۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۴۵۰۰ تومان

عمق

تخت
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

   regal

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی آزالیا کرد

توالت زمینی آزالیا کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۸۳۶۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۹۴۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی / ریم بسته

 

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی آرین کرد

توالت زمینی آرین کرد

تصویر برای نمایش بهتر جزئیات اندکی تیره شده است

قیمت لیست

۹۴۱۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۸۹۴۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی/ ریم بسته

   arian

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir