در این ویدیو نحوه نصب شیر دوش را مشاهده مینمایید . ویدیو به وسیله سایت گروهه تولید ودر وبسایت ایلکو ترجمه و صداگذاری شده است.