در این ویدیو مراحل نصب شیر روشویی را مشاهده مینمایید. این ویدئو از سایت شرکت گروهه برداشت ، ترجمه و منتشر شده است.