از آنجا که توجه به فضای سرویس‏ های بهداشتی تنها به معنی استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن و امروزی نیست، توجه به بهداشت، سلامت و ارگونومی در این فضاها نیز اهمیت به سزایی دارد که چینی کرد، همواره به آن توجه دارد.

در همین راستا چینی کُـرد، علاوه بر تولید توالت‏ های ایرانی معمولی با آبریزهای باز (ریم باز)، سبک جدیدی از توالت های ایرانی را با طراحی نوین و مطابق با آخرین استانداردهای بهداشتی دنیا در مدل هایی با مشخصه طبی (پایه شیب دار ) و آبریز بسته (ریم بسته) تولید می‌کند.

 
 
 

توالت زمینی تولیپ کرد

توالت زمینی تولیپ کرد

قیمت لیست

۱۰۰۲۰۰تومان

قیمت خرید شما

۹۵۲۰۰ تومان

عمق

تخت / نیم گود

نوع ریم

باز / بسته

نوع پایه

طبی / معمولی

مشخصات توالت زمینی تولیپ کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لیلیوم کرد

توالت زمینی لیلیوم کرد

قیمت لیست

۷۸۴۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۴۵۰۰ تومان

عمق

تخت
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی لیلیوم کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لی لی کرد

توالت زمینی لی لی کرد

قیمت لیست

۸۲۲۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۸۰۰۰ تومان

عمق

تخت / گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی لی لی کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لاندیس کرد

توالت زمینی لاندیس کرد

قیمت لیست

۹۹۱۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۹۴۱۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز/ بسته

نوع پایه

طبی

مشخصات توالت زمینی لاندیس کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ژاسمین کرد

توالت زمینی ژاسمین کرد

قیمت لیست

۸۲۲۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۸۰۰۰ تومان

عمق

تخت /گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی ژاسمین کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی گلبرگ کرد

توالت زمینی گلبرگ کرد

قیمت لیست

۷۵۸۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۲۰۰۰ تومان

عمق

نیم گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی گلبرگ کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی اریکا کرد

توالت زمینی اریکا کرد

قیمت لیست

۹۹۷۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۹۴۷۰۰ تومان

عمق

تخت /نیم گود
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی اریکا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ورونیکا کرد

توالت زمینی ورونیکا کرد

قیمت لیست

۷۲۹۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۶۹۲۰۰ تومان

عمق

تخت / گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی ورونیکا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی کاملیا کرد

توالت زمینی کاملیا کرد

قیمت لیست

۷۵۵۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۱۷۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی کاملیا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ویولا کرد

توالت زمینی ویولا کرد

قیمت لیست

۷۵۵۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۱۷۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی ویولا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی رگال کرد

توالت زمینی رگال کرد

قیمت لیست

۷۸۴۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۴۵۰۰ تومان

عمق

تخت
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی رگال کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی آزالیا کرد

توالت زمینی آزالیا کرد

قیمت لیست

۸۳۶۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۷۹۴۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی / ریم بسته

مشخصات توالت زمینی آزالیا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی آرین کرد

توالت زمینی آرین کرد

قیمت لیست

۹۴۱۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۸۹۴۰۰ تومان

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی/ ریم بسته

مشخصات توالت زمینی آرین کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir