از آنجا که توجه به فضای سرویس‏ های بهداشتی تنها به معنی استفاده از ابزار و تجهیزات مدرن و امروزی نیست، توجه به بهداشت، سلامت و ارگونومی در این فضاها نیز اهمیت به سزایی دارد که چینی کرد، همواره به آن توجه دارد.

در همین راستا چینی کُـرد، علاوه بر تولید توالت‏ های ایرانی معمولی با آبریزهای باز (ریم باز)، سبک جدیدی از توالت های ایرانی را با طراحی نوین و مطابق با آخرین استانداردهای بهداشتی دنیا در مدل هایی با مشخصه طبی (پایه شیب دار ) و آبریز بسته (ریم بسته) تولید می‌کند.

 
 
 

توالت زمینی تولیپ کرد

توالت زمینی تولیپ کرد

لیست شرکتی

۱۱۴٫۶۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۰۶۶۰۰

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت / نیم گود

نوع ریم

باز / بسته

نوع پایه

طبی / معمولی

مشخصات توالت زمینی تولیپ کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لیلیوم کرد

توالت زمینی لیلیوم کرد

لیست شرکتی

۱۲۸٫۸۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۱۹۸۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی لیلیوم کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لی لی کرد

توالت زمینی لی لی کرد

لیست شرکتی

۱۲۸٫۹۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۱۹۸۰۰ تومان

ارزان ترخرید کنید

عمق

تخت / گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی لی لی کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی لاندیس کرد

توالت زمینی لاندیس کرد

لیست شرکتی

۱۶۲٫۸۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۵۱۴۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت

نوع ریم

باز/ بسته

نوع پایه

طبی

مشخصات توالت زمینی لاندیس کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ژاسمین کرد

توالت زمینی ژاسمین کرد

لیست شرکتی

۱۲۸٫۹۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۱۹۸۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت /گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی ژاسمین کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی گلبرگ کرد

توالت زمینی گلبرگ کرد

لیست شرکتی

ناموجود

قیمت خرید شما

ناموجود

عمق

نیم گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی گلبرگ کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی اریکا کرد

توالت زمینی اریکا کرد

لیست شرکتی

۱۲۴٫۱۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۱۵۵۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت /نیم گود
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی اریکا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ورونیکا کرد

توالت زمینی ورونیکا کرد

لیست شرکتی

۱۱۱٫۳۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۰۳۵۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت / گود

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی ورونیکا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی کاملیا کرد

توالت زمینی کاملیا کرد

لیست شرکتی

ناموجود 

قیمت خرید شما

ناموجود

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی کاملیا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی ویولا کرد

توالت زمینی ویولا کرد

لیست شرکتی

۱۲۴۱۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۱۵۵۰۰ تومان 

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی ویولا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی رگال کرد

توالت زمینی رگال کرد

لیست شرکتی

توقف تولید

قیمت خرید شما

توقف تولید

عمق

تخت
نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی

مشخصات توالت زمینی رگال کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی آزالیا کرد

توالت زمینی آزالیا کرد

لیست شرکتی

۱۱۴٫۶۰۰ تومان

قیمت خرید شما

۱۰۶۶۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی / ریم بسته

مشخصات توالت زمینی آزالیا کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir

 


 

 

توالت زمینی آرین کرد

توالت زمینی آرین کرد

لیست شرکتی

۱۵۴٫۵۰۰تومان

قیمت خرید شما

۱۴۳۷۰۰ تومان

ارزان تر خرید کنید

عمق

تخت

نوع ریم

باز

نوع پایه

معمولی/ ریم بسته

مشخصات توالت زمینی آرین کرد

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir