نصب-رایگان

در این صفحه شما میتوانید درخواست نصب رایگان محصولات خریداری شده خود را ثبت نمایید.
خواهشمند است قبل از ثبت درخواست به مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد توجه نمایید.

 

  • _ از محل قرارگیری و سلامت شیر قطع و وصل اصلی ساختمان اطمینان حاصل نمایید.
  • _ در صورتی که هنگام نصب نیاز به قطعات مصرفی باشد ، هزینه آنها بعهده خریدار میباشد.
  • _ در صورتی که فاکتور شما شامل بیش از یک محصول شامل نصب رایگان میباشد ، ثبت یک مورد از آنها جهت نصب تمامی موارد کفایت میکند.
  • _ در صورتی که از قبل محصولی نصب شده موجود باشد و نیاز به باز کردن محصول باشد ، باز کردن محصول قدیمی شامل هزینه میگردد.
  • _ نصب محصولات جدید کاملا رایگان میباشد.
  • _ هزینه ایاب و ذهاب بسته به مسیر ثبت شده متغیر میباشد.
  • _ محصولاتی شامل این طرح میشوند که روی آنخا برپست نصب رایگان درج شده باشد.
  • _شماره سریال بر روی کارت نصب شده روی محصولات خریداری شده قید شده است.