برای انتخاب شیر روشویی مناسب مهمترین نکته آگاهی از نو شیر قابل نصب بر روی سرویس روشویی میباشد

به طور کلی شیرهای روشویی به سه دسته تقسیم میشوند

دیواری
توکاسه (دوپایه)
تکپایه
شیر دیواری کاستا قهرمان شیر ظرفشویی دیواری آلمانی قهرمان شیر توکاسه (دوپایه )کاستا قهرمان شیر تکپایه کاستا قهرمان شیر توکاسه اسپانیایی قهرمان
شیرهای دیواری

به شیر هایی که برای اتصال به جریان آب ساختمان مستقیما به دیوار متصل میشوند شیر های دیواری گفته میشود این شیرها همواره دارای علم میباشند.

نکته مهم در ر انتخاب شیر دیواری مناسب آن است که با توجه به ارتفاع نصب شیر دیواری و سنگ روشویی علم شیر باید انداز مناسبی داشته باشد  چرا که علم شیر بلند باعث میشود آب از فاصله بالاتری به روشویی برخرد کند و باعث پاشش به بیرون شود و علم کوتاه باعث برخورد دست فرد استفاده کننده با تنه شیر میگردد

شیر های تو کاسه ( دو پایه)

تمام شیر های دوپایه شیر های کلاسیک هستند یعنی دارای اهرم سرد و گرم جدا می باشند. این شیر ها به وسیله دو عدد شیلنگ و شیر پیسوالو  سایز ۱/۲ اینچ تغذیه میگردند

شیلنگ دو سر مهره استیل

شیلنگ دو سر مهره استیل

شیر پیسوالو 2*2

شیر پیسوالو ۲*۲

چنانچه در محلی از شیر تو کاسه دوپایه استفاده شده باشد و تصمیم به تعویض آن با شیر اهرمی داشته باشیم  باید میان دو حفره تنه سنگ دستشویی یک حفره دیکر ایجاد کنیم و دو حفره دیگر رامسدود نماییم و یا باید کل سنگ روشویی را نیز تعویض نماییم

شیر های تک پایه

این مدل استاندارد ترین حالت شیر روشویی میباشدشیر های روشویی این مدل از زیر به وسیله دو عدد شیلنگ میله ای تغذیه میگردنددر کنار این دو شیلنگ یک بسن که معمولا نعلی شکل میباشد برای اتصال و استحکام شیر بر روی سنگ روشویی استفاده میشود

شیلنگ پیسوالو m10

شیلنگ پیسوالو m10

بست شیر تکپایه

بست شیر تکپایه

طرح کلی شیرهای تکپایه به دو صورت تنه یک پارچه و تنه علم دار هستند که شیر های علم دار دارای انعطاف بیشتر و شیر های یک پارچه دارای استحکام بیشتر هستند

 

نکته مهم در انتخاب شیر روشویی، سایز مناسب شیر در تناسب با سنگ روشویی میباشد چراکه کوچک بودن شیر باعث میشود که دست با  دیواره سنگ روشویی برخورد کند و بزرگ بودن آن باعث میشود آب به بیرون بپاشد

در برخی مدلهای مدرن سنگ روشویی شیر به جای قرار گرفتن بر روی کاسه آبریز ، روی صفحه کابینت زیرآن قرار میگیرد. برای چنین حالتی باید از شیرهای پایه بلند استفاده نمود.

روشویی پایه بلند

روشویی پایه بلند