در فیلم زیر سالن تراشکاری کارخانه شیرآلات قهرمان را ملاحظه می نمایید.