در فیلم زیر سالن ریخته گری کارخانه شیرآلات قهرمان را ملاحظه می نمایید.