در فیلم زیر سالن مونتاژ کارخانه شیرآلات قهرمان را ملاحظه می نمایید.