در شیر توالت توکار قهرمان از یک خروجی برای خروج آب استفاده شده که شیلنگ توالت نیز بر روی آن سوار میگردد.

شیر آفتابه توکار قهرمان

شیر آفتابه توکار قهرمان

قیمت لیست

1188000 تومان

قیمت در ایلکو

1069200 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیردوش توکار قهرمان سری A دارای یک سردوش ثابت در بالای سر میباشد. این دوش یک آبریز پایینی دارد که قابلیت تغییر جریان آب میان گوشی تلفنی و آبریز ثابت را دارا میباشد. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان میباشد.

شیر دوش توکار کلاس A قهرمان

شیر دوش توکار کلاس A قهرمان

قیمت لیست

1879000 تومان

قیمت در ایلکو

1691100 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری B دارای یک سر دوش ثابت می باشد. همچنین دارای یک دوش تلفنی است که با قرار دادن در ارتفاع مناسب میتوان از آن به عنوان دوش استفاده نمود. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس B قهرمان

شیر دوش توکار کلاس B قهرمان

قیمت لیست

1582000 تومان

قیمت در ایلکو

1423800 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری C صرفا دارای یک گوشی تلفنی میباشد و با قرار دادن این گوشی در ارتفاع مناسب میتوان از آن به عنوان دوش استفاده نمود. شلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس C قهرمان

شیر دوش توکار کلاس C قهرمان

قیمت لیست

1385500 تومان

قیمت در ایلکو

1246950 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری D دارای یک سر دوش ثابت در بالاس سر میباشد. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس D قهرمان

شیر دوش توکار کلاس D قهرمان

قیمت لیست

1385500 تومان

قیمت در ایلکو

1246950 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر مخلوط کن توکار آفتابه قهرمان

شیر مخلوط کن توکار آفتابه قهرمان

قیمت لیست

515500 تومان

قیمت در ایلکو

463950 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر مخلوط کن توکار دوش قهرمان

شیر مخلوط کن توکار دوش قهرمان

قیمت لیست

595500 تومان

قیمت در ایلکو

535950 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir