در شیر توالت توکار قهرمان از یک خروجی برای خروج آب استفاده شده که شیلنگ توالت نیز بر روی آن سوار میگردد.

شیر آفتابه توکار قهرمان

شیر آفتابه توکار قهرمان

قیمت لیست

1485000 تومان

قیمت در ایلکو

1336500 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیردوش توکار قهرمان سری A دارای یک سردوش ثابت در بالای سر میباشد. این دوش یک آبریز پایینی دارد که قابلیت تغییر جریان آب میان گوشی تلفنی و آبریز ثابت را دارا میباشد. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان میباشد.

شیر دوش توکار کلاس A قهرمان

شیر دوش توکار کلاس A قهرمان

قیمت لیست

2349000 تومان

قیمت در ایلکو

2114100 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری B دارای یک سر دوش ثابت می باشد. همچنین دارای یک دوش تلفنی است که با قرار دادن در ارتفاع مناسب میتوان از آن به عنوان دوش استفاده نمود. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس B قهرمان

شیر دوش توکار کلاس B قهرمان

قیمت لیست

1978000 تومان

قیمت در ایلکو

1780200 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری C صرفا دارای یک گوشی تلفنی میباشد و با قرار دادن این گوشی در ارتفاع مناسب میتوان از آن به عنوان دوش استفاده نمود. شلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس C قهرمان

شیر دوش توکار کلاس C قهرمان

قیمت لیست

1732000 تومان

قیمت در ایلکو

1558800 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری D دارای یک سر دوش ثابت در بالاس سر میباشد. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس D قهرمان

شیر دوش توکار کلاس D قهرمان

قیمت لیست

1732000 تومان

قیمت در ایلکو

1558800 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر مخلوط کن توکار آفتابه قهرمان

شیر مخلوط کن توکار آفتابه قهرمان

قیمت لیست

645000 تومان

قیمت در ایلکو

580500 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
شیر مخلوط کن توکار دوش قهرمان

شیر مخلوط کن توکار دوش قهرمان

قیمت لیست

745000 تومان

قیمت در ایلکو

670500 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir