در شیر توالت توکار قهرمان از یک خروجی برای خروج آب استفاده شده که شیلنگ توالت نیز بر روی آن سوار میگردد.

شیر آفتابه توکار قهرمان

شیر آفتابه توکار قهرمان

قیمت لیست

1485000 تومان

قیمت در ایلکو

1262250 تومان

اقدام به خرید

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir
شیردوش توکار قهرمان سری A دارای یک سردوش ثابت در بالای سر میباشد. این دوش یک آبریز پایینی دارد که قابلیت تغییر جریان آب میان گوشی تلفنی و آبریز ثابت را دارا میباشد. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان میباشد.

شیر دوش توکار کلاس A قهرمان

شیر دوش توکار کلاس A قهرمان

قیمت لیست

2349000 تومان

قیمت در ایلکو

1996650 تومان

اقدام به خرید

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری B دارای یک سر دوش ثابت می باشد. همچنین دارای یک دوش تلفنی است که با قرار دادن در ارتفاع مناسب میتوان از آن به عنوان دوش استفاده نمود. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس B قهرمان

شیر دوش توکار کلاس B قهرمان

قیمت لیست

1978000 تومان

قیمت در ایلکو

1681300 تومان

اقدام به خرید

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری C صرفا دارای یک گوشی تلفنی میباشد و با قرار دادن این گوشی در ارتفاع مناسب میتوان از آن به عنوان دوش استفاده نمود. شلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس C قهرمان

شیر دوش توکار کلاس C قهرمان

قیمت لیست

1732000 تومان

قیمت در ایلکو

1472200 تومان

اقدام به خرید

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir
شیر دوش توکار قهرمان سری D دارای یک سر دوش ثابت در بالاس سر میباشد. شیلنگ مورد استفاده در این مدل از نوع استیل ضد زنگ و ساخت کشور آلمان است.

شیر دوش توکار کلاس D قهرمان

شیر دوش توکار کلاس D قهرمان

قیمت لیست

1732000 تومان

قیمت در ایلکو

1472200 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir
شیر مخلوط کن توکار آفتابه قهرمان

شیر مخلوط کن توکار آفتابه قهرمان

قیمت لیست

645000 تومان

قیمت در ایلکو

548250 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir
شیر مخلوط کن توکار دوش قهرمان

شیر مخلوط کن توکار دوش قهرمان

قیمت لیست

745000 تومان

قیمت در ایلکو

633250 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir