مدل فلت رویال قهرمان

 

مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد که با انتقال اهرم و خروجی آب به سمت چپ در شیرهای دوش و توالت آن و اندکی تغییر در شکل اهرم به طرحی بی بدیل مبدل شده است. این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.این شیر با افزایش قیمت نا چیزی نسبت به مدل فلت از ارزش خرید بالایی برخوردار است.این مدل با آبکاری طلا نیز عرضه میگردد.

مدل فلت رویال قهرمان

 

 شیر روشویی/دستشویی فلت رویال قهرمان

شیر روشویی مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد . این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.این شیر با افزایش قیمت نا چیزی نسبت به مدل فلت از ارزش خرید بالایی برخوردار است.این مدل با آبکاری طلا نیز عرضه میگردد. ،تنها تفاوت آن با مدل فلت طرح اهرم آن میباشد.

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

 

قهرمان فلت رویال روشویی

قهرمان فلت رویال روشویی
 • کارتریج اسپانیایی سایز 35
 • شلنک پیسوار آلمانی
 • آبکاری با دوام
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
2654000 تومان

2255900 تومان

ثبت سفارش

8 عددشیر توالت / آفتابه فلت رویال قهرمان

شیرتوالت مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد که با انتقال اهرم و خروجی آب به سمت چپ شیرو اندکی تغییر در شکل اهرم به طرحی بی بدیل مبدل شده است.این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد،آبکاری این شیر همانند دیگر محصولات کارخانجات قهرمان بی نظیر است.

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک شیلنگ توالت نیز دارید.

 

 

قهرمان فلت رویال آفتابه

قهرمان فلت رویال آفتابه
 • کارتریج اسپانیایی سایز 35
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • آبکاری با دوام
 • پوشش پشتی با قابلیت تنظیم
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
2332000 تومان

1982200 تومان

ثبت سفارش

8 عددشیر دوش/حمام فلت رویال قهرمان

شیردوش مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد که با انتقال اهرم و خروجی آب به سمت چپ شیرو اندکی تغییر در شکل اهرم به طرحی بی بدیل مبدل شده است. این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.طراحی شکیل و استفاده از قطعات و سوپاپ با کیفیت این شیر را به عنوان یک گزینه مناسب تبدیل کرده است.

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک علم یونیکا(دوش) نیز دارید.

 

 

قهرمان فلت رویال دوش

قهرمان فلت رویال دوش
 • کارتریج اسپانیایی سایز 35
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
 • سوپاپ با دوام
 • پوشش پشتی با قابلیت تنظیم
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
2444000 تومان

2077400 تومان

ثبت سفارش

8 عددشیر ظرفشویی/سینک علم گرد فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد که با انتقال اهرم و خروجی آب به سمت چپ شیرو اندکی تغییر در شکل اهرم به طرحی بی بدیل مبدل شده است.این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.شیر ظرفشویی فلت قهرمان در دو طرح علم گرد و علم تخت نیز عرضه میگردد.

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

قهرمان فلت رویال ظرفشویی علم گرد

قهرمان فلت رویال ظرفشویی علم گرد
 • کارتریج اسپانیایی سایز 35
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • علم ریختگی بلند و سنگین
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
 • شلنک پیسوار آلمانی
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
2654000 تومان

2255900 تومان

ثبت سفارش

6 عددشیر ظرفشویی/سینک علم تخت فلت رویال قهرمان

شیر ظرفشویی مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد که با انتقال اهرم و خروجی آب به سمت چپ شیرو اندکی تغییر در شکل اهرم به طرحی بی بدیل مبدل شده است.این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.شیر ظرفشویی فلت قهرمان در دو طرح علم گرد و علم تخت نیز عرضه میگردد.

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

قهرمان فلت رویال ظرفشویی علم تخت

قهرمان فلت رویال ظرفشویی علم تخت
 • کارتریج اسپانیایی سایز 35
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • آبکاری با دوام
 • علم مکعبی بلند و سنگین
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
2978000 تومان

2531300 تومان

ثبت سفارش

6 عددشیر ظرفشویی شاوری فلت رویال قهرمان

 

با بروز مدلهای جدید شیر آلات و استفاده از ساختار مکعبی شکل به جای استوانه ای کارخانه شیرآلات قهرمان شیر ظرفشویی شاوری فلت رویال را عرضه نمود که این مدل درعین هماهنگی با مدلهای فلت قابلیت های یک شیر شاوری را داراست .استفاده از سر شیر با کیفیت و شیلنگ بلند با آبکاری درخشان این مدل را در عین نو ظهوری با استقبال مخاطبین مواجه کرده است.

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

قهرمان فلت رویال سینک شاوری

قهرمان فلت رویال سینک شاوری
 • کارتریج اسپانیایی سایز 35
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • آبکاری با دوام
 • شلنک پیسوار آلمانی
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
4679000 تومان

3977150 تومان

ثبت سفارش

6 عددشیر روشویی/دستشویی پایه بلند فلت رویال قهرمان

شیر روشویی پایه بلند مدل فلت رویال قهرمان طرح تکامل یافته ی مدل فلت میباشد . این شیر مانند شیر مدل فلت از کارتریج اسپانیایی بهره میبرد.این شیر با افزایش قیمت نا چیزی نسبت به مدل فلت از ارزش خرید بالایی برخوردار است.این مدل با آبکاری طلا نیز عرضه میگردد. 

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز 3/8  اینچ نیز دارید.

 

قهرمان فلت رویال روشویی پایه بلند

قهرمان فلت رویال روشویی پایه بلند
 • کارتریج سایز 35
 • طراحی کیوبیک (مکعبی)
 • آبکاری با دوام
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
 • شلنگ پیسوار آلمانی
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
3349000 تومان

2846650 تومان

ثبت سفارش

6 عدد