مدل مروارید قهرمان

 

این مدل ظاهر خود را از مدل سوئیسی و مدل آرمال به ارث برده است و با تکامل ظاهری به سمت مدلهای روز دنیا تبدیل یک مدل لوکس گردیده است . در طراحی مدل مروارید قهرمان از ترکیب المانهای فلت و استوانه ای به طور همزمان استفاده شده است به طوری که در اهرم شیر شاهد سطوح فلت هستیم.

شیرآلات قهرمان در ساخت این مدل از بهترین قطعات موجود استفاده کرده است به طوری که هر مخاطبی را در خرید شیرآلات خارجی مردد میکند

 

مدل مروارید قهرمان

 

 


 442400 تومان

شیر روشویی/دستشویی مروارید قهرمان

 

شیر روشویی مروارید قهرمان ظاهر خود را از مدل سوئیسی و مدل آرمال به ارث برده است و با تکامل ظاهری به سمت مدلهای روز دنیا تبدیل یک مدل لوکس گردیده است . در طراحی مدل مروارید قهرمان از ترکیب المانهای فلت و استوانه ای به طور همزمان استفاده شده است به طوری که در اهرم شیر شاهد سطوح فلت هستیم همچنین ساخنار عمودی شیر به صورت استوانه ای میباشد لیکن آبریز شیر مجددا از کنج های تیز بهره میگیرد

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

شیر روشویی مروارید قهرمان

مروارید روشویی

قیمت لیست

638000 تومان

قیمت در ایلکو

442400 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

021-55509494

next

مدل برسام قهرمان

previous

مدل صدف قهرمان

www.ilko.ir

 

 

 

برای خرید این محصول ، به صفحه خرید شیرآلات مروارید قهرمان مراجعه کنید .

قهرمان مروارید روشویی

قهرمان مروارید روشویی

قیمت لیست

574500 تومان

قیمت در ایلکو

413640 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
387400 تومان

شیر توالت / آفتابه مروارید قهرمان

 

این مدل ظاهر خود را از مدل سوئیسی و مدل آرمال به ارث برده است و با تکامل ظاهری به سمت مدلهای روز دنیا تبدیل یک مدل لوکس گردیده است . در طراحی مدل مروارید قهرمان از ترکیب المانهای فلت و استوانه ای به طور همزمان استفاده شده است به طوری که در اهرم شیر شاهد سطوح فلت هستیم.

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک شیلنگ توالت  نیز دارید.

 

شیر آفتابه مروارید قهرمان

مروارید آفتابه

قیمت لیست

558500 تومان

قیمت در ایلکو

387400 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

021-55509494

next

مدل برسام قهرمان

previous

مدل صدف قهرمان

www.ilko.ir

 

 

 

برای خرید این محصول ، به صفحه خرید شیرآلات مروارید قهرمان مراجعه کنید .

قهرمان مروارید آفتابه

قهرمان مروارید آفتابه

قیمت لیست

503000 تومان

قیمت در ایلکو

362160 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
436600 تومان

شیر دوش/حمام مروارید قهرمان

 

این مدل ظاهر خود را از مدل سوئیسی و مدل آرمال به ارث برده است و با تکامل ظاهری به سمت مدلهای روز دنیا تبدیل یک مدل لوکس گردیده است . در طراحی مدل مروارید قهرمان از ترکیب المانهای فلت و استوانه ای به طور همزمان استفاده شده است به طوری که در اهرم شیر شاهد سطوح فلت هستیم.

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک علم یونیکا  نیز دارید.

 

شیر دوش مروارید قهرمان

مروارید دوش

قیمت لیست

630000 تومان

قیمت در ایلکو

436600 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

021-55509494

next

مدل برسام قهرمان

previous

مدل صدف قهرمان

www.ilko.ir

 

 

 

برای خرید این محصول ، به صفحه خرید شیرآلات مروارید قهرمان مراجعه کنید .

قهرمان مروارید دوش

قهرمان مروارید دوش

قیمت لیست

567000 تومان

قیمت در ایلکو

408240 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir
378000 تومان

شیر ظرفشویی/سینک مروارید قهرمان

 

این مدل ظاهر خود را از مدل سوئیسی و مدل آرمال به ارث برده است و با تکامل ظاهری به سمت مدلهای روز دنیا تبدیل یک مدل لوکس گردیده است . در طراحی مدل مروارید قهرمان از ترکیب المانهای فلت و استوانه ای به طور همزمان استفاده شده است به طوری که در اهرم شیر شاهد سطوح فلت هستیم.

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

شیر ظرفشویی مروارید قهرمان

مروارید ظرفشویی

قیمت لیست

545000 تومان

قیمت در ایلکو

378000 تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت همکار

تماس بگیرید

021-55509494

next

مدل برسام قهرمان

previous

مدل صدف قهرمان

www.ilko.ir

 

 

 

برای خرید این محصول ، به صفحه خرید شیرآلات مروارید قهرمان مراجعه کنید .

قهرمان مروارید ظرفشویی

قهرمان مروارید ظرفشویی

قیمت لیست

491000 تومان

قیمت در ایلکو

353520 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir