مدل یاقوت قهرمان شیر روشویی یاقوت قهرمان

شیر روشویی یاقوت قهرمان
 • کارتریج سایز 35
 • آبکاری با دوام
 • قیمت مناسب
 • میزان مصرف پایین
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
1988000 تومان

1689800 تومان

ثبت سفارش

8 عددشیر آفتابه یاقوت قهرمان

شیر آفتابه یاقوت قهرمان
 • کارتریج سایز 35
 • آبکاری با دوام
 • قیمت مناسب
 • میزان مصرف پایین
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
1970000 تومان

1674500 تومان

ثبت سفارش

8 عددشیر دوش یاقوت قهرمان

شیر دوش یاقوت قهرمان
 • کارتریج سایز 35
 • آبکاری با دوام
 • قیمت مناسب
 • میزان مصرف پایین
 • پرلاتور (توری)با کیفیت
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
2347000 تومان

1994950 تومان

ثبت سفارش

8 عددشیر ظرفشویی یاقوت قهرمان

شیر ظرفشویی یاقوت قهرمان
 • کارتریج سایز 35
 • آبکاری با دوام
 • قیمت مناسب
 • میزان مصرف پایین
 • علم ریختگی بلند و سنگین
قیمت شرکتی قیمت در ایلکو حداقل سفارش
1605000 تومان

1364250 تومان

ثبت سفارش

8 عدد