شیر شیلنگی کلیدی قهرمان

 

شیر شیلنگی کلیدی قهرمان ، دارای یک خروجی ۳/۴ اینچ می باشد که این خروجی برای اتصال شیلنگ های پلاستیکی ساختمانی طراحی و تولید شده است .

این شیر با استفاده از یک بالاتنه پیچی عمل قطع ، وصل و تغییر دبی آب را انجام می دهد.