شیر شیلنگ پوسته ای قهرمان نیز همانند شیر شیلنگی کلیدی قهرمان ، دارای یک خروجی ۳/۴ اینچ می باشد .

با این تفاوت که این شیر برای قطع و وصل جریان از یک مغزی استاندارد ۱/۲ اینچ سیمی بهره می برد و عمل قطع و وصل جریاوتنظیم دبی از این طریق صورت می گیرد .

این شیر برای تغذیه سینک های پلاستیکی ساختمان طراحی و تولید شده است .

شیر شیلنگ پوسته ای قهرمان

شیر شیلنگ پوسته ای قهرمان

قیمت لیست

89500 تومان

قیمت در ایلکو

79655 تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir