شیر پیسوالو قهرمان برای ارتباط دادن شیرهای تو کاسه با مخازن فشاری ( فلاش تانک و مخزن توالت فرنگی ) به سیستم لوله کشی استفاده می شود .

شیرهای پیسوالو دارای ورودی ۱/۲ اینچ می باشد. لیکن در خروجی های مختلف طراحی و تولید می گردد .

 


 

شیر پیسوالو ساچمه ای قهرمان

 

شیر پیسوالو ساچمه ای قهرمان ، دارای خروجی ۳/۸ اینچ می باشد. این شیر برای استفاده به عنوان شیر تغذیه شیرهای تک پایه قهرمان می باشد .

در طول مسیر این شیر از یک شات آف ساچمه ای و یک توری استیل استفاده شده است که شات آف باعث قطع و وصل جریان به وسیله اهرم فلزی روی پیسوالو و توری استیل مانع ورود ذرات معلق به داخل شیر می گردد.

عبور ذرات معلق بزرگ از شیر پیسوالو و ورود آنها به کارتریج شیر باعث خرابی زود هنگام کارتریج می گردد.

 

شیر پیسوالو ساچمه ای قهرمان

 ساچمه ای قهرمان

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۲۰۸۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۲۶۰۰۰  تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر پیسوالو کلیدی قهرمان

 

شیر پیسوالو کلیدی قهرمان ؛ دارای خروجی ۳/۸ اینچ می باشد.جز نخستین مدلهای شیر پیسوالو تولیدی کارخانه قهرمان می باشد.

طراحی این شیر به گونه ای است که برای اتصال لوله های مسی و آلومینیومی که در قدیم مورد استفاده بود ، بسیار مناسب است .

با گذر زمان و جایگزین شدن شیرهای پیسوالو منعطف این شیرها جای خود را به پیسوالوهای جدیدتر قهرمان داده اند .

 

شیر پیسوالو کلیدی قهرمان

 پیسوال کلیدی

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۱۹۶۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۲۴۵۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر پیسوالو فلت قهرمان

 

شیر پیسوالو فلت قهرمان ، با استفاده از یک کارتریج ۹۰ درجه ، عمل قطع و وصل جریان را انجام می دهد.

این شیر دارای خروجی ۳/۸ اینچ می باشد و برای استفاده در اماکنی که شیر پیسوالو در نمای کار قرار میگیرد ، با توجه به ظاهر شکیل آن مناسب است .

شیر پیسوالو قهرمان فلت را می توان به عنوان تغذیه کننده فلاش تانک و توالت فرنگی استفاده نمود.

برای اینکار نیاز به استفاده از سینک پیسوالو دوسر مهره تبدیلی می باشد .

 

شیر پیسوالو فلت قهرمان

 پیسوال فلت

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۲۶۰۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۳۲۵۰۰  تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر لباسشویی قهرمان

 

شیر لباسشویی قهرمان ، همانگونه که از نامش مشخص است با استفاده از یک خروجی ۳/۴ اینچ ، مناسب برای ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی می باشد . 

این شیر از یک شات آف ساچمه ای بهره می برد که با چرخاندن ۹۰ درجه ای اهرم این شیر ، جریان آب قطع و وصل می گردد.

 

شیر لباسشویی قهرمان

 لباسشویی

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۳۵۲۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۴۴۰۰۰  تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر آفتابه ۲×۲ کوچک قهرمان

 

شیر آفتابه ۲×۲ کوچک قهرمان، با خروجی ۱/۲ اینچ امکان اتصال شیلنگ را به تنه شیر میسر می سازد .

از این شیر می توان در اماکنی که نیاز به استفاده از آبگرم درشیر آفتابه نیست ، استفاده نمود .

قطع و وصل جریان دراین شیر با استفاده از یک مغزی پیچشی ۳/۸ اینچ صورت می گیرد .

 

شیر آفتابه ۲×۲ کوچک قهرمان

 آفتابه دو در دو کوچک قهرمان

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۴۸۴۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۶۰۵۰۰  تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر آفتابه ۲×۲ بزرگ قهرمان

 

برای استفاده در سرویس بهداشتی طراحی و تولید شده است .

از این شیر که همانند  شیر آفتابه ۲×۲ کوچک قهرمان ، دارای خروجی ۱/۲ اینچ می باشد و برای استفاده به عنوان شیر آفتابه مناسب می باشد.

در این شیر از یک مغزی استاندارد ۱/۲ اینچ برای قطع و وصل جریان به صورت پیچشی استفاده شده است .

 

شیر آفتابه ۲×۲ بزرگ قهرمان

آفتابه یک دوم بزرگ

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۴۸۸۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۶۱۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر شیلنگی کلیدی قهرمان

 

شیر شیلنگی کلیدی قهرمان ، دارای یک خروجی ۳/۴ اینچ می باشد که این خروجی برای اتصال شیلنگ های پلاستیکی ساختمانی طراحی و تولید شده است .

این شیر با استفاده از یک بالاتنه پیچی عمل قطع ، وصل و تغییر دبی آب را انجام می دهد.

 

شیر شیلنگی کلیدی قهرمان

 شیلنگ کلیدی قهرمان

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۳۸۰۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۴۷۵۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

شیر شیلنگ پوسته ای قهرمان

 

شیر شیلنگ پوسته ای قهرمان نیز همانند شیر شیلنگی کلیدی قهرمان ، دارای یک خروجی ۳/۴ اینچ می باشد .

با این تفاوت که این شیر برای قطع و وصل جریان از یک مغزی استاندارد ۱/۲ اینچ سیمی بهره می برد و عمل قطع و وصل جریاوتنظیم دبی از این طریق صورت می گیرد .

این شیر برای تغذیه سینک های پلاستیکی ساختمان طراحی و تولید شده است .

 

شیر شیلنگ پوسته ای قهرمان

 پوسته ای قهرمان

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

۵۴۸۰۰ تومان

خرید کنید

قیمت شرکتی

۶۸۵۰۰  تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir

 


 

سیفون فشاری قهرمان

 

سیفون فشاری قهرمان ، به وسیله یک فنر برای یک مدت زمان مشخص جریان آب را به سیستم فاضلاب متصل و پس از آن قطع می کند.

کاهش فشار آب در سیستم های شهری این محصول کمتر مورد استفاده قرار می گیرد .

 

سیفون فشاری قهرمان

 سیفون فشاری قهرمان

سایز ورودی

۴۰ سدال

سایز خروجی

۲۲ سانتیمتر

پوشش

کرم

تعداد در کارتن

۸

قیمت در ایلکو

توقف تولید

قیمت شرکتی

توقف تولید

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir