شیلنگ توالت براکتی قهرمان

شیلنگ توالت براکتی قهرمان مدل کامل شده شیلنگ توالت آلمانیآلمانی قهرمان می باشد که با اضافه شدن یک shut off به آبریز شیر امکان قطع و وصل جریان به وسیله یک دکمه ممکن شده است 
مهره های اتصال این محصول از جنس برنج میباشد
‏shut off و اتصال این محصول از جنس پلاستیک abs می باشد