شیر ظرفشویی دیواری آلمانی قهرمان

 

این شیر همانگونه که نامش گویاست مخصوص استفاده در آندسته از ظرفشویی هایی است که در آن به جای قرار دادن شیر ظرفشویی بر روی سینک ظرفشویی از قرار دادن شیر بر روی دیور بهره گرفته شده است.این شیر همانند سایر شیرهای مدل آلمانی از کارترج و آلمانی و قطعات با کیفیت ایرانی ساخته شده است.

 

قهرمان آلمانی دیواری

قهرمان آلمانی دیواری

قیمت لیست

1233000 تومان

قیمت در ایلکو

1048050 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir