شیر دوش آنتیک قهرمان

 

شیر دوش آنتیک قهرمان نیز همانند شیر آفتابه آن در یک گستره طویل ، چپ به راست گسترده شده و از علم آبریز بند و فاصله قابل توجه از دیوار محل نصب بهره می گیرد .

شایسته است که در کنار نصب این شیر از یک علم دوش مناسب برای جلوه بهتر شیر استفاده کرد .

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک علم یونیکا (دوش)  نیز دارید.

 

قهرمان آنتیک دوش

قهرمان آنتیک دوش

قیمت لیست

2027000 تومان

قیمت در ایلکو

1722950 تومان

اقدام به خرید

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

مدل برسام قهرمان

www.ilko.ir