شیر ظرفشویی شاوری زدرا قهرمان

 

 

 

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

قهرمان زدرا سینک شاوری

قهرمان زدرا سینک شاوری

قیمت لیست

1626000 تومان

قیمت در ایلکو

1382100 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir