شیر ظرفشویی شاوری زدرا قهرمان

 

 

 

 

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک جفت شیر پیسوالو سایز ۳/۸ اینچ نیز دارید.

 

قهرمان زدرا سینک شاوری

قهرمان زدرا سینک شاوری

قیمت لیست

901500 تومان

قیمت در ایلکو

تومان

قیمت همکار

تماس بگیرید

۰۲۱-۵۵۵۰۹۴۹۴

next

previous

www.ilko.ir