تولید شیر دوش سبلان قهرمان ، به دلیل طراحی مشابه به مدل تنسو ، متوقف شده است 

 

توقف تولید