علم یونیکا ایتالیایی قهرمان

 

‎طول لوله اصلی این علم نیز بلند بوده وفضایتغییر مکان پایه نگهدارنده علم دوش و جا صابونی روی آن بسیار گسترده است
علم یونیکای ایتالیایی قهرمان از یک گوشی با قطر حدود ۱۰ سانتیمتر بهره می‌برد تغییر مکان اتصال به دیوار روی میله اصلی این علم باعث شده که بتوان از این علم برای استفاده در مکانهایی که امکان سوراخکاری مجدد وجود ندارد استفاده کرد

قهرمان علم یونیکا ایتالیایی

قهرمان علم یونیکا ایتالیایی

قیمت لیست

650000 تومان

قیمت در ایلکو

552500 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir