main-menu
  

قهرمان علم یونیکا فلت

علم یونیکا فلت قهرمان

 

علم یونیکا فلت قهرمان در دسته یونیکا دو حالته قهرمان قرار می گیرد این علم با استفاده از یک آبریز دارای بازویی در بالای آن آب را به سر استفاده کننده می‌ریزد همچنین این علم دارای یک گوشی دستی مستطیل باشد 
تمامی قطعات مورد استفاده قرار گرفته در این علم دارای ساختار شکسته و فلت می باشد
برای تغییر حالت جریان آب از گوشی تلفنی و دوش بالای سر از یک سوپاپ مستطیل در پایین شیر استفاده شده است دارای یک ورودی و دو خروجی می باشد

 

 

قهرمان علم یونیکا فلت

قهرمان علم یونیکا فلت

قیمت لیست

2446000 تومان

قیمت در ایلکو

2079100 تومان

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir