شیر توالت / آفتابه مروارید قهرمان

 

این مدل ظاهر خود را از مدل سوئیسی و مدل آرمال به ارث برده است و با تکامل ظاهری به سمت مدلهای روز دنیا تبدیل یک مدل لوکس گردیده است . در طراحی مدل مروارید قهرمان از ترکیب المانهای فلت و استوانه ای به طور همزمان استفاده شده است به طوری که در اهرم شیر شاهد سطوح فلت هستیم.

در کنار خرید این شیر شما نیاز به خرید یک شیلنگ توالت  نیز دارید.

قهرمان مروارید آفتابه

قهرمان مروارید آفتابه

قیمت لیست

1094000 تومان

قیمت در ایلکو

929900 تومان

اقدام به خرید

حداقل سفارش

1 کارتن(8عدد)

next

previous

www.ilko.ir