810

 

 

شناور حبابی ۸۱۰ محک مخصوص استفاده در فلاش تانک ۸۲۰ , ۸۱۵

 

سفارش فقط به صورت تلفنی