6244

 

لوله ۹۰ درجه پشت کاسه توالت ایرانی جهت اتصال به فلاش تانک محک

 

سفارش فقط به صورت تلفنی