آموزش انتخاب و نصب فلاش تانک

بسیار مهم و ضروری است که برای نصب فلاش تانک از فلاش تانک مناسب برای هر واحد استفاده نمود.

قبل از انجام لوله کشی فاضلاب فلاش تانک خود را تهیه نمایید.

فلاش تانک 3 تا 9 لیتری قهرمان

فلاش تانک ۳ تا ۹ لیتری قهرمان

فلاش تانک 2 تا 6 لیتری قهرمان

فلاش تانک ۲ تا ۶ لیتری قهرمان

فلاش تانک به دو صورت آبگیری  از بغل و آبگیری از کف در بازار موجود میباشد.

محل قرار گرفتن شیر پیسوالو برای انتخاب فلاش تانک بسیار مهم است.

۱)اگر شیر پیسوالو شما در ارتفاع حدود یک متر قرار گرفت است،از فلاش تانک آبگیری از کف استفاده نمائید.

۲)اگر شیر پیسوالو شما در ارتفاع۵۰/۱الی۸۰/۱ قرار گرفته است ،از فلاش تانک آبگیری از بغل استفاده نمائید.

توجه:چنانچه شیر پیسوالو شما در ارتفاع ۵۰/۱الی۸۰/۱ باشد از فلاش تانک دکمه از بالا توصیه میگردد.

فلاش تانک ها در دو مدل پمپ تخلیه مستقیم ویا دیافراگمی موجود میبا شد.پمپ های مستقیم مصرف آب کمترو ابعاد  کوچکتری دارند لیکن از فشار کمتری در عمل تخلیه برخوردارند.

پمپ های تخلیه دیافراگمی مصرف آب بیشتر دارند.

از فلاش تانک های دکمه ای عموماِّ از پمپ تخلیه مستقیم استفاده میشود.

از آنجا که بخشی از فلاش تانک زیر مصالح ساختمانی  قرار میگیرد،بی دقّتی در نصب میتواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.

برای نصب فلاش تانک از داخل کردن لوله پشت کاسه تا انتها در لاستیک اتصال به توالت زمینی جدّا خودداری نمائید زیرا  با اتّصال انتهای لوله به دیواره توالت زمینی راه تخلیه سد میگردد و برای حل مشکل چاره ای جز تخریب توالت ولوله کشی مجدد نمیباشد.

با توجه به نوع فلاش تانک ارتفاع مناسب را جهت نصب انتخاب کنید.

میتوانید لوله فلاش تانک را از سر تنگ آن کوتاه کنید

با سفت کردن پیچ بیرونی پمپ تخلیه آب بندی را کامل کنید.با تنظیم فلوتر میزان مناسب آب جهت تخلیه را مشخص نمائید.

با چرخاندن پیچ فلوتر به سمت فلوتر به سمت پائین می توان در مصرف آب صرفه جوئی نمود.

در زمان اتصال شیلنگ پیسوالو به فلوتر از آنجا که یک قطعه برنجی روی یک پیچ پلاستیکی قرار میگیرد احتمال هرز شدن پیچ وجود دارد پس با احتیاط عمل کنید.