تا پایان امسال امسال علاوه بر تخفیف همیشگی تا ۱۵ درصد مبلغ فاکتور کارت هدیه خرید ملزومات جانبی دریافت فرمایید.

*مبالغ به هزار تومان میباشد.

*با کارت هدیه میتوانید محصولات کلاه بنفش ایلکو خریداری فرمایید.

لیست محصولات کلاه بنفش ایلکو

*این تخفیف فقط در صورت خرید حضوری میباشد. اطلاع از پکیج تخفیفات در کانال تلگرام و اینستاگرام ایلکو به نشانی:

telegram.me/ilko2

instagram.com/ilko.ir

 

مبلغ فاکتور

مبلغ کارت هدیه

۶۰۰ الی۷۰۰

۶۰

۷۰۰ الی ۸۰۰

۷۵

۸۰۰ الی ۱۰۰۰

۹۰

۱۰۰۰ الی ۱۴۰۰

۱۲۰

۱۴۰۰ الی ۱۹۰۰

۱۸۵

۱۹۰۰ الی ۲۵۰۰

۲۵۰

بیش از ۲۵۰۰

۱۵درصد مبلغ فاکتور