روشویی نیاسا ۵۳ چینی کسری

    

قیمت لیست

قیمت خرید شما

عرض

عمق

ارتفاع

۸۰۲۰۰ تومان

۷۶۲۰۰ تومان

۵۲٫۵ سانتیمتر

۳۰ سانتیمتر

۸۶ سانتیمتر

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir