روشویی سبلان  چینی کسری

    

قیمت لیست

قیمت خرید شما

عرض

عمق

ارتفاع

۱۰۸۰۰۰ تومان

۱۰۲۶۰۰ تومان

۶۱ سانتیمتر

۲۵٫۵ سانتیمتر

۸۲٫۵ سانتیمتر

برای سفارش انبوه با واحد فروش تماس حاصل فرمایید

www.ilko.ir