هود اخوان 

هود های اخوان به طور معمول به عرض۶۰ و ۹۰ سانتی متر تولید میشوند .

در برخی موارد در ابعاد غیر استانداردمانند عرض ۸۰ نیز تولید میشوند. 

در مدل ها و طراحی های متفاوت هودهای اخوان بسته به نوع موتور میزان صدای هود نیز متفاوت میباشد.

 

هود شومینه ای

هود شومینه ای اخوان

 
رنج قیمتی : 
هود مورب

هود مورب اخوان

 
رنج قیمتی : 
هود زیرکابینتی

هود زیرکابینتی اخوان

 
رنج قیمتی :