سنگ روشویی کابینتی ۱۰۰۷ ملودی

1007 ملودی

طول

۴۲ سانتی متر

عرض

۴۲ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir