سنگ روشویی کابینتی ۱۰۰۹ ملودی

کاسه روشویی فانتزی 1009BB

طول

۴۱ سانتی متر

عرض

۴۱ سانتی متر

ارتفاع

۱۵ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir