سنگ روشویی کابینتی ۱۰۱۱bwملودی

سنگ روشویی فانتزی 1011BW

طول

۴۹ سانتی متر

عرض

۴۹ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir