سنگ روشویی کابینتی ۱۰۱۲ملودی

سینک روشویی فانتزی 1012

طول

۴۵ سانتی متر

عرض

۴۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

تک پایه

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir