سنگ روشویی کابینتی ۱۰۱۸ ملودی

سنگ روشویی فانتزی 1018

طول

۵۳ سانتی متر

عرض

۴۱/۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۳ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir