سنگ روشویی کابینتی ۱۰۱۹ ملودی

1019 ملودی

طول

۷۱/۵ سانتی متر

عرض

۴۱  سانتی متر

ارتفاع

۱۴٫۵ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir