سنگ روشویی کابینتی ۱۰۲۱ملودی

کاسه روشویی فانتزی 1021

طول

۴۱ سانتی متر

عرض

۴۱ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۲۸۸۰۰۰ تومان

قیمت شرکتی

۳۲۰۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir