سنگ روشویی کابینتی ۱۰۲۶ملودی

روشویی طلایی 1026

طول

۴۸ سانتی متر

عرض

۳۷ سانتی متر

ارتفاع

۱۳ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۹۷۵۰۰۰ تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت شرکتی

۱۰۷۲۵۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir