سنگ روشویی کابینتی ۱۰۲۷ملودی

کاسه روشویی طلایی 1027

طول

۴۱ سانتی متر

عرض

۴۱ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۱۲۰۵۰۰۰  تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت شرکتی

۱۳۲۵۵۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir