سنگ روشویی کابینتی ۱۰۲۸ ملودی

روشویی کابینتی فانتزی 1028

طول

۴۳/۵ سانتی متر 

عرض

۴۳/۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۷/۵ سانتی متر

نوع شیر

تک پایه

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir