سنگ روشویی کابینتی ۱۰۴۰ ملودی

روشویی طلایی 1040

طول

۵۰/۵ سانتی متر

عرض

۴۰/۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۳۲۹۰۰۰ تومان

قیمت شرکتی

۳۶۵۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir