سنگ روشویی کابینتی ۱۰۴۵ ملودی

سنگ روشویی فانتزی 1045

طول

۴۱ سانتی متر

عرض

۴۱ سانتی متر

ارتفاع

۱۴ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۲۴۳۰۰۰ تومان

قیمت شرکتی

۲۷۰۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir