سنگ روشویی کابینتی ۱۰۴۷ ملودی

سنگ روشویی 1047

طول

۴۰/۵ سانتی متر

عرض

۴۰/۵ سانتی متر

ارتفاع

۱۵ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۱۱۶۰۰۰۰ تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت شرکتی

۱۲۷۶۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir