سنگ روشویی کابینتی ۱۰۵۴ ملودی

کاسه روشویی فانتزی 1054

طول

۴۶ سانتی متر

عرض

۴۶ سانتی متر

ارتفاع

۱۵/۵ سانتی متر

نوع شیر

تک پایه

قیمت در ایلکو

ناموجود

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir