سنگ روشویی کابینتی ۹۰۷g ملودی

طول

۴۸ سانتی متر

عرض

۳۷ سانتی متر

ارتفاع

۱۳ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۳۳۸۰۰۰ تومان

قیمت شرکتی

۳۷۵۰۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir