سنگ روشویی کابینتی ۹۰۷S ملودی

کابینت روشویی 907S

طول

۴۸ سانتی متر 

عرض

۴۸ سانتی متر

ارتفاع

۱۳ سانتی متر

نوع شیر

پایه بلند

قیمت در ایلکو

۱۲۰۵۰۰۰تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت شرکتی

۱۳۲۵۵۰۰ تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir