سنگ روشویی کابینتی ۹۰۹ ملودی

909 ملودی

طول

۵۵ سانتی متر

عرض

۴۰ سانتی متر

ارتفاع

۱۷٫۵ سانتی متر

نوع شیر

معمولی

قیمت در ایلکو

۱۱۶۰۰۰۰ تومان

ارزانتر خرید کنید

قیمت شرکتی

۱۰۷۲۵۰۰  تومان

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir