سنگ روشویی کابینتی ۹۰۹ ملودی

909 ملودی

طول

۵۵ سانتی متر

عرض

۴۰ سانتی متر

ارتفاع

۱۷٫۵ سانتی متر

نوع شیر

معمولی

قیمت در ایلکو

 

ناموجود 

قیمت شرکتی

ناموجود

ساز و کار فروش برای همکاران متفاوت است چنانچه همکار هستید به بخش همکاران مراجعه نمایید

www.ilko.ir