جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۸۱۴.۶۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 32.62 % ۷۳۱.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۸۶۸.۹۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۸۱۴.۶۵۰ تومان

از ۹۵۹.۷۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.02 % ۹۲۱.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۲۳.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۵۹.۷۰۰ تومان

از ۹۲۴.۶۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15.01 % ۱.۰۴۷.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۹۸۶.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۲۴.۶۷۵ تومان

از ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 27.4 % ۱.۳۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۴۵۲.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

از ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۱.۰۵۶.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۱۷۳.۶۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

از ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۱.۰۹۹.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۲۱.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

از ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.01 % ۱.۰۶۸.۷۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۱۸۷.۶۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

از ۹۸۴.۹۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 32.62 % ۸۸۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۰۵۰.۶۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۹۸۴.۹۷۵ تومان

از ۱.۱۱۰.۴۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 33.68 % ۹۸۲.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۱۸۴.۴۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۱۰.۴۵۰ تومان

از ۱.۱۱۰.۴۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 33.68 % ۹۸۲.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۱۸۴.۴۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۱۱۰.۴۵۰ تومان

از ۱.۲۰۴.۳۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 36.19 % ۱.۰۲۴.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۱.۲۸۴.۶۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۱.۲۰۴.۳۵۰ تومان

از ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 30.96 % ۴.۲۳۰.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۹۰۲.۰۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 32.62 % ۷۳۱.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۸۶۸.۹۶۰ تومان
20+ 25 % ۸۱۴.۶۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.02 % ۹۲۱.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۲۳.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۹۵۹.۷۰۰ تومان

از ۹۲۴.۶۷۵ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15.01 % ۱.۰۴۷.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۹۸۶.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۹۲۴.۶۷۵ تومان

از ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 27.4 % ۱.۳۱۸.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۴۵۲.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۱.۳۶۱.۵۵۰ تومان

از ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۱.۰۵۶.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۱۷۳.۶۰۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۰۰.۲۵۰ تومان

از ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۱.۰۹۹.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۲۱.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۴۵.۳۲۵ تومان

از ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.01 % ۱.۰۶۸.۷۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۱۸۷.۶۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۱۳.۴۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 32.62 % ۸۸۴.۹۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۰۵۰.۶۴۰ تومان
20+ 25 % ۹۸۴.۹۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 33.68 % ۹۸۲.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۱۸۴.۴۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۱۰.۴۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 33.68 % ۹۸۲.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۱۸۴.۴۸۰ تومان
20+ 25 % ۱.۱۱۰.۴۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 36.19 % ۱.۰۲۴.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۱.۲۸۴.۶۴۰ تومان
20+ 25 % ۱.۲۰۴.۳۵۰ تومان

از ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 30.96 % ۴.۲۳۰.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۹۰۲.۰۰۰ تومان
20+ 25 % ۴.۵۹۵.۶۲۵ تومان

چینی کُرد، در سال ۱۳۶۲ تاسیس شد. چینی کرد با طراحی و تولید انواع چینی بهداشتی از جمله توالت فرنگی ، توالت ایرانی، انواع سنگ روشویی باکیفیتعلاوه بر تامین نیاز های داخلی، محصولاتش را به کشورهای خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا صادر می کند.

این کارخانه با مساحت ۳۰۰ هزار مترمربع، در شهرک فرامان کرمانشاه واقع شده که با تولید بیش از ۶۵۰ هزار قطعه چینی بهداشتی در سال، بزرگ‌ترین کارخانۀ تولید چینی بهداشتی کشور است و نقش مهمی در صنعت چینی بهداشتی را در ایران داراست.

خانوادۀ بزرگ چینی‌کُرد در تلاش است تا با تولید محصولات با کیفیت و زیبا و متنوع علاوه بر بهبود کیفیت سطح زندگی رضایت مشتریان خود را جلب نماید.