جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

از ۴.۴۷۰.۳۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 24.12 % ۴.۵۲۲.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۷۶۸.۴۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۴۷۰.۳۷۵ تومان

از ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۸۱۱.۳۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان

از ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۸۱۱.۳۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان

از ۵.۵۶۵.۰۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۵.۲۰۸.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۹۳۶.۰۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۵.۵۶۵.۰۷۵ تومان

از ۵.۳۲۲.۹۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۴.۹۸۱.۴۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۶۷۷.۷۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۵.۳۲۲.۹۰۰ تومان

از ۴.۲۷۹.۹۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۴.۰۰۵.۴۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۵۶۵.۲۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۲۷۹.۹۵۰ تومان

از ۶.۰۸۴.۶۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 32.62 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۶.۴۹۰.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۶.۰۸۴.۶۷۵ تومان

از ۶.۰۸۴.۶۷۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 32.62 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۶.۴۹۰.۳۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۶.۰۸۴.۶۷۵ تومان

از ۵.۸۴۱.۲۲۵ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۶.۲۳۰.۶۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۵.۸۴۱.۲۲۵ تومان

از ۴.۷۰۱.۰۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 29.81 % ۴.۳۹۹.۵۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۰۱۴.۴۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۷۰۱.۰۰۰ تومان

از ۴.۱۵۳.۵۰۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.62 % ۳.۹۵۳.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۴۳۰.۴۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۱۵۳.۵۰۰ تومان

از ۴.۱۲۸.۱۵۰ تومان

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 28.62 % ۳.۹۲۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۴۰۳.۳۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۱۲۸.۱۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 24.12 % ۴.۵۲۲.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۷۶۸.۴۰۰ تومان
20+ 25 % ۴.۴۷۰.۳۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۸۱۱.۳۶۰ تومان
20+ 25 % ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان

از ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۸۱۱.۳۶۰ تومان
20+ 25 % ۵.۴۴۸.۱۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۵.۲۰۸.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۹۳۶.۰۸۰ تومان
20+ 25 % ۵.۵۶۵.۰۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۴.۹۸۱.۴۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۶۷۷.۷۶۰ تومان
20+ 25 % ۵.۳۲۲.۹۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۴.۰۰۵.۴۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۵۶۵.۲۸۰ تومان
20+ 25 % ۴.۲۷۹.۹۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 32.62 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۶.۴۹۰.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۶.۰۸۴.۶۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 32.62 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۶.۴۹۰.۳۲۰ تومان
20+ 25 % ۶.۰۸۴.۶۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۶.۲۳۰.۶۴۰ تومان
20+ 25 % ۵.۸۴۱.۲۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 29.81 % ۴.۳۹۹.۵۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۰۱۴.۴۰۰ تومان
20+ 25 % ۴.۷۰۱.۰۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.62 % ۳.۹۵۳.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۴۳۰.۴۰۰ تومان
20+ 25 % ۴.۱۵۳.۵۰۰ تومان

از ۴.۱۲۸.۱۵۰ تومان

تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 28.62 % ۳.۹۲۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۴۰۳.۳۶۰ تومان
20+ 25 % ۴.۱۲۸.۱۵۰ تومان

توالت فرنگی چینی کرد

در انتخاب توالت فرنگی توجه به یکسری نکات بسیار مهم است. در ابتدا به کیفیت کالا توجه داشته باشید. توالت فرنکی جزو کالاهایی است که سالهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از موارد قابل توجه، معماری و ابعاد سرویس بهداشتی است که بهتر است با توجه به آن ها اقدام به خرید نمایید. چینی کرد توالت فرنگی هایی با ابعاد و طراحی های مختلف طراحی و تولید می کند.

نکته بسیار مهم دیگر آکس می باشد. آکس به فاصله مرکز خروجی سیفون تا دیوار پشت محل نصب توالت فرنگی می گویند.

یکی دیگر از موارد مهم دیگر خروجی سیفون می باشد که با توجه به اینکه روی زمین است یا دیوار اقدام به خرید توالت فرنگی زمینی و یا والهنگ نمایید.

همچنین سطح لعاب صاف و یکدست خبر از کیفیت بالای محصول می دهد. لعاب با کیفیت جرم به خود نمیگیرد و پس از استفاده مکرر به راحتی تمیز خواهد شد.

از طرفی چینی کرد قسمت هایی که در معرض دید نیست را هم لعاب کاری می کند. این نشان از بهداشتی بودن محصولات چینی کرد دارد. 

یکی از دلایل تجمع باکتری و قارچ بالا بودن میزان جذب آب محصولات دارای لعاب است. میزان جذب آب طبق استانداردهای بین المللی باید مقداری کمتر از نیم باشد، که شرکت چینی کرد این استاندارد را رعایت می کند.

محصولات چینی کرد بدلیل ظرافت بالا و شکننده بودن برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به هنگام حمل و نقل به بهترین شکل ممکن بسته بندی می شوند.

محصولات چینی کرد دارای 3 سال گارانتی بدنه و لعاب می باشند.