جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

توالت فرنگی چینی کرد مدل ویکتوریا

تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۸۸۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۵۹۷.۷۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۳۱۰.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۶۰۱.۳۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۳۳۰.۶۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۰۵۹.۹۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۳.۹۲۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۳.۶۹۷.۷۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۴۶۶.۶۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۳.۹۵۳.۰۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۳.۷۲۰.۴۸۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۴۸۷.۹۵۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۳۹۹.۵۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۱۴۰.۷۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۸۸۱.۹۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۱۴۵.۰۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۸۲۳.۴۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۱۴۵.۰۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۸۲۳.۴۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۵.۱۴۵.۰۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۸۲۳.۴۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۰۰۵.۴۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۳.۷۶۹.۸۴۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۵۳۴.۲۲۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۹۸۱.۴۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۶۸۸.۴۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۳۹۵.۳۷۵ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۷۹۸.۷۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۴۹۸.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۵.۲۰۸.۱۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۹۰۱.۷۶۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۵۹۵.۴۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۷۹۸.۷۲۰ تومان
20+ عدد 25 % ۴.۴۹۸.۸۰۰ تومان
تعداد درصد تخفیف قیمت
1 - 9 عدد 15 % ۴.۵۲۲.۸۰۰ تومان
10 - 19 عدد 20 % ۴.۲۵۶.۸۰۰ تومان
20+ عدد 25 % ۳.۹۹۰.۷۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۸۸۵.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۵۹۷.۷۶۰ تومان
20+ 25 % ۴.۳۱۰.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۶۰۱.۳۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۳۳۰.۶۴۰ تومان
20+ 25 % ۴.۰۵۹.۹۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۳.۹۲۸.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۳.۶۹۷.۷۶۰ تومان
20+ 25 % ۳.۴۶۶.۶۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۳.۹۵۳.۰۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۳.۷۲۰.۴۸۰ تومان
20+ 25 % ۳.۴۸۷.۹۵۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۳۹۹.۵۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۱۴۰.۷۲۰ تومان
20+ 25 % ۳.۸۸۱.۹۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۱۴۵.۰۴۰ تومان
20+ 25 % ۴.۸۲۳.۴۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۱۴۵.۰۴۰ تومان
20+ 25 % ۴.۸۲۳.۴۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۵.۴۶۶.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۵.۱۴۵.۰۴۰ تومان
20+ 25 % ۴.۸۲۳.۴۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۰۰۵.۴۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۳.۷۶۹.۸۴۰ تومان
20+ 25 % ۳.۵۳۴.۲۲۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۹۸۱.۴۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۶۸۸.۴۰۰ تومان
20+ 25 % ۴.۳۹۵.۳۷۵ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۷۹۸.۷۲۰ تومان
20+ 25 % ۴.۴۹۸.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۵.۲۰۸.۱۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۹۰۱.۷۶۰ تومان
20+ 25 % ۴.۵۹۵.۴۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۵.۰۹۸.۶۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۷۹۸.۷۲۰ تومان
20+ 25 % ۴.۴۹۸.۸۰۰ تومان
تعداد تخفیف قیمت
1 - 9 15 % ۴.۵۲۲.۸۰۰ تومان
10 - 19 20 % ۴.۲۵۶.۸۰۰ تومان
20+ 25 % ۳.۹۹۰.۷۵۰ تومان

توالت فرنگی چینی کرد

در انتخاب توالت فرنگی توجه به یکسری نکات بسیار مهم است. در ابتدا به کیفیت کالا توجه داشته باشید. توالت فرنکی جزو کالاهایی است که سالهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از موارد قابل توجه، معماری و ابعاد سرویس بهداشتی است که بهتر است با توجه به آن ها اقدام به خرید نمایید. چینی کرد توالت فرنگی هایی با ابعاد و طراحی های مختلف طراحی و تولید می کند.

نکته بسیار مهم دیگر آکس می باشد. آکس به فاصله مرکز خروجی سیفون تا دیوار پشت محل نصب توالت فرنگی می گویند.

یکی دیگر از موارد مهم دیگر خروجی سیفون می باشد که با توجه به اینکه روی زمین است یا دیوار اقدام به خرید توالت فرنگی زمینی و یا والهنگ نمایید.

همچنین سطح لعاب صاف و یکدست خبر از کیفیت بالای محصول می دهد. لعاب با کیفیت جرم به خود نمیگیرد و پس از استفاده مکرر به راحتی تمیز خواهد شد.

از طرفی چینی کرد قسمت هایی که در معرض دید نیست را هم لعاب کاری می کند. این نشان از بهداشتی بودن محصولات چینی کرد دارد. 

یکی از دلایل تجمع باکتری و قارچ بالا بودن میزان جذب آب محصولات دارای لعاب است. میزان جذب آب طبق استانداردهای بین المللی باید مقداری کمتر از نیم باشد، که شرکت چینی کرد این استاندارد را رعایت می کند.

محصولات چینی کرد بدلیل ظرافت بالا و شکننده بودن برای جلوگیری از آسیب های احتمالی به هنگام حمل و نقل به بهترین شکل ممکن بسته بندی می شوند.

محصولات چینی کرد دارای 3 سال گارانتی بدنه و لعاب می باشند.